Club Info

 

Ardito is opgericht op 18 augustus 1972 in een van kleedkamers van de gymnastiekzaal aan de J. de Priesterstraat in Oost-Souburg. In 1993 is Ardito gefuseerd met volleybalvereniging De Polder: de gefuseerde vereniging is voortgezet onder de naam Ardito.

 

Competitie

 

Vanaf het seizoen 1972-1973 neemt de vereniging deel aan de NeVoBo-competitie in het district Zeeland; met ingang van het seizoen 1998-1999 in de regio Zuid-West-Nederland.

 

Ardito heeft sindsdien -met wisselend succes- nagenoeg elk seizoen met 2 heren- en 2 damesteams deelgenomen aan de NeVoBo-competitie. In de beginjaren van de vereniging deden er zelfs meisjes- en jongensteams mee aan de aspirantencompetitie. Ook in de (Zeeuwse) bekercompetitie lieten de teams van Ardito regelmatig van zich horen. Ardito heeft momenteel 2 herenteams en 1 damesteam uitkomen in de NeVoBo-competitie.

 

Trainingen

 

Na jarenlang gevolleybald te hebben in de Van Duyvenvoorde sportzaal in Oost-Souburg, trainen de teams sinds 1 september 2011 in de sportzaal van het Kroonjuweel in Oost-Souburg. Per 1 september 2023 vinden de trainingen plaats in sporthal de Combinatie aan het Pablo Picassoplein in Vlissingen. Hier worden ook de thuiswedstrijden gespeeld.

Bestuur

 

Het bestuur bestond in het beginperiode uit een voorzitter (de eerste was Piet Huson), secretaris (de eerste was Neeltje Koets), penningmeester (de eerste was Carla van Leeuwen), wedstrijdleider (de eerste was Leo Doetjes) en een aantal bestuursleden (door de jaren variërend van 1 tot 5). Momenteel bestaat het bestuur uit zes leden:

Voorzitter: Dimphy Korstanje
Secretaris: Mike Schoenmaker
Penningmeester: Jochem Compiet
Wedstrijdleider: Marco de Jong
Bestuursleden: Evie Carol

De wedstrijdleider is de contactpersoon van Ardito voor wat betreft de wedstrijden in de NeVoBo-competitie. Daarnaast is hij ook contactpersoon voor de scheidsrechters. De wedstrijdleider is bereikbaar via wedstrijdleider@vvardito.nl.

Commissies

 

 

Ardito kent al jaren vele commissies en verschillende commissieleden.

De activiteitencommissie bestaat uit Maxime & Gwen. De activiteitencommissie organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor de leden, waaronder het DSM-toernooi, het voliebollentoernooi en de Arfritodag.

De kascommissie kent een wisselende samenstelling en is verantwoordelijk voor de controle van de administratie van de vereniging. Momenteel bestaat de kascommissie uit Ronald, Rene en Bram.

De commissie van beroep bestaat uit Ineke, Hans en Rob.

De webcommissie is verantwoordelijk voor het actueel houden van de website, Facebook-pagina en overige social media van Ardito. De webcommissie bestaat uit Dimphy & Maxime.

 

 

Algemene Ledenvergadering

 

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan van Ardito en komt (minimaal) één keer per jaar bij elkaar. De ALV stelt jaarlijks de begroting & de jaarrekening vast en kiest het bestuur van de vereniging. Het bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid. Normaliter vindt de ALV plaats in oktober/november.

 

 

 

Ereleden

 

Naast gewone leden kent Ardito ook een aantal bijzondere leden, die vanwege hun uitzonderlijke verdiensten aan de vereniging zijn beloond met het erelidmaatschap.

Leo van der Kuijl was sinds 1995, tot zijn overlijden in 2021, erelid wegens zijn verdiensten als penningmeester en trainer.

Henk Houg is sinds 1997 erelid wegens zijn verdiensten als voorzitter.

Rob Ferdinandus werd in 2011 aan het rijtje van ereleden toegevoegd wegens zijn jarenlange inzet voor de vereniging (o.a. trainer, penningmeester en redactielid).

Hans Houg mag zich sinds 2013 erelid noemen wegens zijn jarenlange inzet voor de vereniging (o.a. als trainer, voorzitter, redactielid en activiteitencommissie). Hij was hiervoor, in 2001, al benoemd tot lid van verdiensten.

Ronald Groenewegen is tijdens de ALV in 2022 benoemd tot erelid vanwege zijn jarenlange verdiensten als voorzitter.

 

SponsorKliks

SponsorKliks is een manier om je vereniging gratis te sponsoren. Ook Ardito is te sponsoren! Door via de webpagina van Ardito op SponsorKliks (klik hier) naar je favoriete webwinkel te gaan om iets te bestellen, ontvangt Ardito een commissie over het aankoopbedrag. Zo simpel kan het zijn!