COVID-19 protocol

Protocol Corona vv Ardito.

Vanaf 31 Augustus starten we weer met de trainingen. Bij alle trainingen geldt het sportprotocol van NOC/NSF. Voorafgaand aan de trainingen, neem je het protocol door. En je houdt je aan de regels! Ook als je het niet eens bent met de richtlijnen. Houd je eraan, in het belang van je medesporters en de vereniging. Vv Ardito hanteert een eigen protocol.

Voorafgaand aan en na afloop van de training:

– Als je klachten hebt, kom je niet sporten.

– Als er klachten tijdens het sporten ontstaan, ga je gelijk naar huis.

– Heeft iemand in jouw huishouden koorts of zelfs corona, blijf dan thuis.

– Ben je minder dan 2 weken geleden teruggekomen uit een risicogebied, blijf dan thuis.

– Houd 1,5 m afstand tussen alle niet sporters en sporters buiten je eigen team.

– Was je handen voor en na bezoek aan de sporthal.

– Kleed je thuis om, gebruik kleedkamers zo min mogelijk. Douchen mag, maar houd 1,5 m afstand.

– Bij het betreden van de sporthal, direct doorlopen naar de zaal, zodat anderen ook binnen kunnen komen met in achtneming van 1,5 m afstand.

– Kom pas de zaal in lopen, bij aanvang van de training.

– Eindig 5 minuten eerder met de training (als er nog teams na je komen trainen), dan heb je nog 5 minuten om de zaal te verlaten.

– Ga je na de training naar de kantine, houd dan ook de richtlijnen aan voor je eigen gezondheid en die van de anderen. En zodat de kantinebeheerder geen boete krijgt!!

 

Tijdens de training:

 

– Vermijd uitwisselen van ballen met andere teams.

РDe trainer houdt bij, wie aanwezig is en geeft dit door aan de corona-coördinator. De informatie wordt 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.

– Publiek bij training en wedstrijden is toegestaan, maar houdt 1,5 m afstand tot de sporters en trainers en andere supporters.

– Er wordt getraind met maximaal 12 personen per volleybalveld. Trainers en coaches niet mee gerekend.

– Sporters wordt geacht zelf hygienemiddelen te verzorgen.

– Algemene materialen (net, palen, ballen) worden na de training/wedstrijd schoon gemaakt.

– Sporters en begeleiding vermijden stemverheffing.

– Waar het kan, bijv. bij warming-up, wordt er zoveel mogelijk 1,5 m afstand gehouden.

– Na de training en wedstrijd mag er gebruik gemaakt worden van de douches. Houdt 1,5 m afstand!! Zoveel mogelijk verdelen over de 4 kleedkamers. 2 voor de heren, 2 voor de dames. Bij wedstrijden wacht je tot het ene team uit de kleedkamers is, alvorens het andere team erin gaat.

 

Wedstrijden:

 

– Bij wedstrijden zijn bovenstaande regels ook van toepassing.

– Houdt 1,5 m afstand tot de sporters, trainers en ander publiek.

– Handen wassen voor het betreden van de zaal.

– We hangen het protocol op de zaaldeur voor de wedstrijden, zodat toeschouwers deze kunnen lezen, alvorens de zaal te betreden.

– We registreren van iedere toeschouwer zijn gegevens en bewaren dit 2 weken.

– Spelers, trainers en toeschouwers komen binnen via de ene deur en verlaten de zaal via de andere deur. Dmv pijlen op de grond, proberen we dit aan te geven.

– Bij het niet nakomen van de afspraken, kan je elkaar hierop wijzen.

 

Hopend op jullie begrip en medewerking!!

 

Bestuur vv Ardito